Wat is het doel van het onderzoek?

De ELECT registry is een onderzoek naar etalagebenen, wat ook wel claudicatio intermittens (CI) wordt genoemd. Bij CI zijn er vernauwingen in de bloedvaten in de benen ontstaan. Middels deze studie proberen we uit te zoeken of de plek van deze vernauwing de effectiviteit van de behandeling beïnvloedt.

Wat wordt er van mij verwacht?

U krijgt tijdens deze studie standaard zorg, dus de zorg die u ook zou krijgen wanneer u niet had meegedaan. De enige aanvulling hierop is een korte vragenlijst van 9 vragen. Deze vragen nemen wij via e-mail of telefonisch af 1, 2 en 5 jaar na start van de studie.

Wanneer u besluit deel te nemen aan het onderzoek, dan moet u een toestemmingsformulier tekenen. Hiermee geeft u ons toestemming uw medisch dossier in te zien. Dit geeft ons de mogelijkheid om de informatie die nodig is voor ons onderzoek te verzamelen. Informatie in uw medisch dossier die voor ons niet van belang is wordt niet opgevraagd.

Waarom doen mensen mee aan studies?

Mensen doen mee aan wetenschappelijk onderzoek voor verschillende redenen. Sommige participeren omdat ze meer willen leren over hun ziekte. Andere doen mee omdat ze onderzoekers willen helpen meer over de ziekte te leren. Met deze informatie over de ziekte kan de zorg hiervoor verbeterd wordt, wat patiënten in de toekomst helpt.

Op welke momenten kan ik stoppen met de studie?

Deelname aan de studie is compleet vrijwillig en u kan deelname beëindigen op elk moment. Wanneer u besluit te stoppen met de studie, dan kan dat voor elke reden zijn en deze reden hoeft u niet met ons te delen.

Hoe kan ik deelnemen aan de studie?

Vraag aan uw vaatchirurg of u in aanmerking komt om deel te nemen aan de studie.