De ELECT Registry

ELECT RegistryEffect of Disease Level on Outcomes of Supervised Exercise in Intermittent Claudication. Dit is een prospectief cohortonderzoek naar de invloed van de locatie van de stenose/occlusie op de uitkomsten van gesuperviseerde looptherapie (GLT) voor patiënten met claudicatio intermittens (CI). Informatie over de studie kunt u op deze website vinden, waarbij er aparte gedeeltes zijn voor patiënten en voor professionals.

De ELECT registry is een samenwerkingsverband tussen verschillende ziekenhuizen in Nederland, geïnitieerd vanuit het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

Indien u vragen heeft over de studie, dan kunt u hier contact opnemen met de coördinerende onderzoeker.