Flowchart ELECT Registry

Hieronder vind u de flowchart van de ELECT Registry. Dit figuur geeft op een makkelijke manier de studieprocedure van het onderzoek overzichtelijk weer. De blauw-omrande vakken geven reguliere zorg weer, de ELECT Registry interfereert niet met deze procedures. Groene vakken geven acties van de coördinerend onderzoeker aan.